Navigace

Obsah

Kácení dřevin v období vegetačního klidu

Vegetační období je doba, kdy trvají příznivé klimatické podmínky (teplo, dostatek dešťových srážek) pro růst a vývoj rostlin tj. rašení listů, kvetení a následná tvorba plodů. Tento časový úsek života rostlin se střídá s obdobím vegetačního klidu (doba od opadu listí do doby rašení), kdy se vlivem vnějších podmínek (chlad, období sucha) životní funkce rostliny zpomalí nebo zcela zastaví. Obecně je za období vegetačního klidu považováno období přibližně mezi 1. listopadem a 31. březnem, ovšem odlišnosti v délce vegetační doby jsou závislé na odolnosti konkrétního druhu rostliny vůči teplotním změnám.

!!! vyhláška o o ochraně dřevin a povolování jejich kácení !!!

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les-k vytištění

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les- k vyplnění a odeslání online