Navigace

Obsah

 

Kácení dřevin v období vegetačního klidu

Vegetační období je doba, kdy trvají příznivé klimatické podmínky (teplo, dostatek dešťových srážek) pro růst a vývoj rostlin tj. rašení listů, kvetení a následná tvorba plodů. Tento časový úsek života rostlin se střídá s obdobím vegetačního klidu (doba od opadu listí do doby rašení), kdy se vlivem vnějších podmínek (chlad, období sucha) životní funkce rostliny zpomalí nebo zcela zastaví. Obecně je za období vegetačního klidu považováno období přibližně mezi 1. listopadem a 31. březnem, ovšem odlišnosti v délce vegetační doby jsou závislé na odolnosti konkrétního druhu rostliny vůči teplotním změnám.

 

informace ke kácení pro občany - POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI

informace pro občany - KDY JE A NENÍ POTŘEBA POVOLENÍ KE KÁCENÍ

Žádost o povolení kácení

Žádost o povolení kácení

Vyhláška o o ochraně dřevin a povolování jejich kácení