Navigace

Obsah

Odpady

        OZV 2.2016 - nakládání s odpady


        Důležitá informace: SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU


     

        Velká  Bukovina-Kalendář svozu odpadů 2021


       Jaký odpad mohu odevzdávat do technické budovy.docx (15.02 kB)


       JAKÝ ODPAD DO TECHNICKÉ BUDOVY NEPATŘÍ.docx (13.56 kB)


       Nakládání s bioodpadem.docx (12.36 kB)


       JAK TŘÍDIT ODPAD.docx (14.99 kB)

 


       Ceník svozu směsného komunálního odpadu PLATNÝ OD 1.1.2021
       nádoba 120l (plastová, kovová) ... ... ... ... ... ... ...   50,-- Kč / 1 svoz
       nádoba 240l ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     100,-- Kč / 1 svoz    


       Svozové lístky 
       SVOZOVÉ LÍSTKY na popelnice je možné zakoupit

       na Obecním úřadě Velká Bukovina

       v obchodě u M. Hejlové na OÚ       

       u Eriky Krškové v Malé Bukovině