Navigace

Obsah

Odpady

   

OZV 1/2021 Velká Bukovina odpady.pdf (222.19 kB)


      Změna sazby poplatků směsný komunální odpad 2022.pdf (153.06 kB)


     

        Velká Bukovina kalendář svozu odpadů 2022 


       Jaký odpad mohu odevzdávat do technické budovy.docx (15.02 kB)


       JAKÝ ODPAD DO TECHNICKÉ BUDOVY NEPATŘÍ.docx (13.56 kB)


       Nakládání s bioodpadem.docx (12.36 kB)

       INFORMACE KE SPALOVÁNÍ ROSTLINNÉHO MATERIÁLU.pdf (153.73 kB)


       JAK TŘÍDIT ODPAD.docx (14.99 kB)

 


       Ceník svozu směsného komunálního odpadu PLATNÝ od 1. února 2022


       0.50 Kč za 1 litr 

         NÁDOBA 120l -     60 Kč,-/ 1 svoz

         NÁDOBA 240l -   120 Kč,-/ 1 svoz

         NÁDOBA 1000l - 500 Kč,-/ 1 svoz


       Svozové lístky 


       SVOZOVÉ LÍSTKY na popelnice zakoupíte na Obecním úřadě Velká Bukovina