Zastupitelstvo se schází obvykle každé první pondělí v měsíci od 18ti hodin.

 
FUNKCE JMÉNO TEL.KONTAKT E-MAIL
STAROSTA: Jaroslav Kucharovič 777104062
739572461
starosta.velkabukovina@seznam.cz
obec.velkabukovina@seznam.cz
obec@velka-bukovina.cz
MÍSTOSTAROSTA: Roman Vojta     739572460 vojtaroman@seznam.cz
obec.velkabukovina@seznam.cz
ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA: Martina Jonášová 724258013 martinavb@seznam.cz
  Erika Kršková 606398444 rikaK@seznam.cz
  Miroslav Půlpán 774317744 miroslav.pulpan@seznam.cz
  Josef Pařez 724752515 josefparez@gmail.com
  Jiřina Kavková 724312077 prorokovajirina@seznam.cz

 

FINANČNÍ VÝBOR  

PŘEDSEDA:

Jiřina Kavková                                                      
ČLENOVÉ: Erika Kršková
Tomáš Dražka

 

KONTROLNÍ VÝBOR  

PŘEDSEDA:

Miroslav Půlpán                                                                          
ČLENOVÉ: Martina Jonášová
Josef Pařez

 

STAVEBNĚ TECHNICKÝ VÝBOR  

PŘEDSEDA:

Jaroslav Kucharovič                                                                 
ČLENOVÉ: Josef Pařez
Roman Vojta