Navigace

Obsah

Zpět

Žádost o zpracování cenové nabídky

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 31 zákona podle zásad § 6 zákona.

Zakázka je zadávána v souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválenou zastupitelstvem obce Velká Bukovina dne 6. 2. 2017 usnesením č. 4-2/17.

Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 4 odst. 4 zákona.

Žádost o zpracování cenové nabídky

Technická specifikace a výkaz výměr

Vyvěšeno: 15. 5. 2018

Datum sejmutí: 31. 5. 2018

Zpět