2011 masopust

Vydařený Masopust ve Velké Bukovině

Impulsem byla velká chuť nového zastupitelstva – po dvou letech se opět pokusit navázat na tradici  Masopustu. Od počátku bylo jasné, že úspěch bude záviset na dobré propagaci a  organizaci.   Obojímu jsme věnovali mnoho času a zápalu a úspěch se skutečně dostavil.

V sobotu 5. března 2011 se od deváté hodiny dopoledne začali scházet u hasičské zbrojnice ve Velké Bukovině pořadatelé. Připravoval se prodej zabíjačkových pochoutek, posezení pro hosty, přivezli jsme harmonikáře. Počáteční rozpaky a nejistota se rozplývaly s každou nově příchozí maskou – a že jich nakonec přišlo! Od nejmenších dětských masek, přes originálně sladěnou místní mládež, k báječným a nápaditým kostýmům dospělých až k seniorům. Často to byly celé rodiny. A korunou byla skupina kovbojů na krásných koních. Celkem se počet zúčastněných masek nedal ani vyčíslit. Jak průvod procházel předem stanovenou trasou, masky se přidávaly a ke konci průvodu již někteří zase zůstávali doma. Cesta to totiž byla opravdu náročná. V poledních hodinách průvod vyšel od hasičské zbrojnice do dolní části Velké Bukoviny, odtud zpět přes Karlovku do Malé Bukoviny a potom návrat okolo kostela do Velké Bukoviny.  Ti, kteří to vše absolvovali, ušli během pěti hodin okolo 8 km. A to ještě byla večer na sále v hostinci „U Karbouse“ masopustní veselice, ze které se ti nejvytrvalejší vraceli domů až v neděli nad ránem. Velkou měrou k úspěchu přispělo i příznivé počasí, které nám opravdu přálo.

Zastupitelstvo obce děkuje touto cestou všem, kdo letošní Masopust ve Velké Bukovině podpořili. Finančně nám přispěli bukovinští i jiní spříznění podnikatelé – Pavel Maglen, Miroslav Kotouč, Miroslav Dražka, David Kalabis, MUDr. Milena Chocenská, manželé Popovičovi a Vlastimil Šrédl.  Jiným způsobem přispěli i MS Ostrý, Vratislav Kopal, Zdeněk Kadlec, Jiří Čerych a Iva Švejdová. Všem patří naše upřímné poděkování. Velký dík také chceme vyjádřit občanům, kteří pro četná zastavení masopustního průvodu připravili chutné pohoštění – byli to Kucharovičovi, Kadlecovi, Hubínkovi, Horáčkovi, Francovi, Košnarovi, Svobodovi, Krškovi, Kopčanovi, Záhorovi, Čerychovi, Vondruškovi, Bernáškovi, Šrédlovi a fara Malá Bukovina. Na těchto zastaveních jsme si zazpívali a zatančili při harmonice. Dík patří i panu Martinovi Zvěřinovi, který pro Masopust připravil zabíjačkové pochoutky – jitrnice, jelita a tlačenku.

Samostatně je třeba vyjádřit velké poděkování Václavu Vondruškovi ml., který celý Masopust perfektně zdokumentoval a převedl na DVD. K jeho úspěchu přispěli i všichni ti, kteří prostřednictvím internetových stránek naší obce zaslali přes tisíc fotografií, které také byly při tvorbě DVD využity. Byl o ně velký zájem, z padesáti nezbylo ani jedno.

I přes bezprostřední veselí a pohodu se samozřejmě vyskytly i chyby a zádrhely. Z  těch se chceme poučit a již se těšíme, jak budeme připravovat BUKOVINSKÝ MASOPUST 2012.

                                            Ing. Eva Švejdová, starostka Velké Bukoviny

foto z masopustu ZDE a ZDE