POPLATKY

platby můžete poukázat 

na číslo účtu obce Velká Bukovina: 

15425431 / 0100 

(vedený u Komerční banky)