ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A PNEUMATIK

DO TECHNICKÉ BUDOVY OU  VELKÁ BUKOVINA

Ceník svozu směsného komunálního odpadu

PLATNÝ OD 1.1.2016
 
nádoba 120l (plastová, kovová) ... ... ... ... ... ... ... 40,-- Kč / 1 svoz
 
nádoba 240l ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   80,-- Kč / 1 svoz                   

Svozové lístky

SVOZOVÉ LÍSTKY na popelnice je možné zakoupit
  • na Obecním úřadě
  • v obchodě u Havlíků ve Velké Bukovině
  • v obchodě u Eriky v Malé Bukovině